Zuster Perseveranda


Zuster Perseveranda A. M. Spendel

 

Zij kwam in 1951 naar het St. Elisabeth ziekenhuis in Alkmaar en werd verpleegkundig hoofd van de St. Annazaal.

Van 1954 tot 1960 was zij coördinerend hoofd van de verpleegafdelingen. In die fase volgde zij de opleiding aan de Hogere Verplegingsschool in Nijmegen.

In 1962 werd zij benoemd tot adjunct-directrice. Zij bleef in die functie tot de fusie in 1974.

 

Bron: PvV 23-09-2004