Jan Engel

Exit-interview van 16-08-2011


Jan Engel, geboren in Alkmaar 1943, volgde de ambachtsschool en werd timmerman. Hij werd timmerman/opzichter bij Ringers bouwbedrijf op de Laat 162. Tijdens de avondschool die hij diende te doen, leerde hij veel van de docenten, die uit de praktijk les gaven Hij werd opzichter en was o.a betrokken bij de bouw van villa’s in Heiloo West.

 

Eind 1970 solliciteerde Jan op een advertentie van het St. Elisabeth Ziekenhuis voor de functie van opzichter-tekenaar. Hij werd door directeur Hooiveld aangenomen. Op 1 januari 1971 trad hij in dienst. De fundamenten voor de bouw van het JS I paviljoen waren juist gelegd. Jan leverde zijn aandeel bij de verschillende interne verbouwingen (“kleinere zaken”): verbouwing van het Maria Paviljoen, uitbreiding van de Röntgenafdeling, aanleg van de tweede ingang aan de Van Houtenkade, ruimten voor de internisten, het laboratorium, de poli voor de longarts en de ruimte voor de EEG van Dr. van Straaten.

 

Fusie

Toen de fusie een feit was, stapte Jan naar de directeur P. Moens. Hij bood zich aan. Moens liet hem de directiegang op de eerste verdieping van de Cadettenschool zien. Het waren allemaal kleine kamers. Gezamenlijk kwam men tot de conclusie van twee één grote te maken. Jan kon aan de slag.

In 1978 is onder leiding van Jan Beijer het projectbureau gestart. Jan kreeg een collega, Aad de Visser, een goeden vent waar hij twintig jaar mee heeft samengewerkt. Het projectbureau van Jan Engel viel onder technische dienst. Financieel was hij onafhankelijk. Dit hield in dat hij eigen aanvragen kon indienen.

In 1979 is het gebouw van de NAK(Nederlands Agrarisch Keuringsdienst) van architect Bazel aangekocht plus minus 900.000 gulden. Er dienden nog voorzieningen wegens de brandweerpreventie te worden aangebracht. Jan maakte een geintje met zijn gezegde tot Moens: “Net geen miljoen, wij moeten het maar doen”.

 

Jan had veel respect voor de directeur Mr. W. Adriaanse. Hij was duidelijk en nam besluiten. De bouwvergaderingen onder zijn leiding duurden daardoor ook maar kort. Hij stelde indertijd voor de nieuwbouw van 1965 te vervangen door een nieuw gebouw met een grote parkeergarage als laatste fase van de totale nieuwbouw..

 

Vertrek

Op 1 maart 2003 verliet Jan het MCA. Hij heeft met plezier zijn bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de twee ziekenhuizen tot één medisch centrum. Zijn gevoel voor humor maakte het gemakkelijker.

 

Anekdotes en gebeurtenissen

-          voor de uitbreiding van de Röntgen had men een diepe kuil gegraven in de tuin ter plekke. Bronbemaling was nodig. Na een weekend zag Jan dat de ruimte vol met water stond. Een welwillende en zuinig ingesteld religieuze had de stekker uit het stopcontact getrokken!

-          Met het oog op een eventuele nieuwbouw van het EZ had het bestuur 12 hectare grond aangekocht bij de Viaanse molen aan de Helderseweg. Als afsluiting van de preklinische fase van de opleiding van verpleegkundige was er een ludieke act. Met zijn allen ging met de eerste symbolische paal slaan. Deze gebeurtenis stond ook in de krant.

-          Vlak voor de overdracht van het terrein van het EZ hebben enkele medewerkers, ook Jan, het initiatief genomen de schoorsteen van het ketelhuis af te breken. Eigenlijk had dit bouwwerk als monument moeten blijven staan.

-          Jan nam het initiatief, toen dat nog gewoonte was en verboden, patiënten ten dienste te zijn door het leggen van lange telefoonlijnen naar het bed van de patiënt.

-          Han Bastein werd vanuit het raam van hun kamer begroet, toen hij als laatste TD EZ-man naar de Wilhelminalaan kwam.

-          Toen de naam MCA gelanceerd was, werd er in het begin aan de letters M. C. A. Moens Circus Alkmaar aan verbonden.

 

Interviewers: Hans de Zwart en Piet van Velthoven