Contact


Hoewel deze website voortkomt uit de activiteiten van de historische commissie van het MCA is er vooralsnog voor gekozen om deze website een particulier initiatief te laten zijn. Dit vanwege technische en andere redenen. De initiatiefnemer onderhoudt deze website privé als liefhebberij maar is in zijn professionele leven, naast zijn gewone functie in het ziekenhuis, ook de voorzitter van de historische commissie van het Medisch Centrum Alkmaar (MCA).

 

Het MCA ondersteunt het werk van de Historische Commissie en is akkoord met deze website. Het MCA is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

 

Voor contact kunt u een mail sturen naar: Rien van Zuijlen